Emri: Lezalt
Prodhuesi: Teleset
Lloji: Faqe Muri – Mobilje Televizori
Permasat: Shiko Fotot