Emri: Pishuar
Lloji: Pishuar
Prodhuesi: Sanindusa
Origjina: Spanje