Emri: Grup Dushi Fluid Fall Versace
Prodhuesi: Versace