Emri: Averio
Set: Lavaman + Kollone, WC + Kasete + Mek. + Kapak, Bide
Prodhuesi: Sanindusa
Origjina: Spanje